234 853D-3A Tamir İstasyonu (Havya+Sıcak Hava+ 3A Güç Kaynağı)