Kerafol 86/125 & 86/128 • Termal İletken Özel Üretim Ped