Kerafol 86/235 & 86/238 • Termal İletken Özel Üretim Ped