Epotek 730-110 • Çok Amaçlı Yalıtkan Epoksi Yapıştırıcı

Epotek 730-110 • Yalıtkan Epoksi Yapıştırıcı

Epotek 730-110 • Çok amaçlı, termal ve elektrik yalıtkanlıklı epoksi yapıştırıcı

Çift bileşenli, oda sıcaklığında kürlenebilen, termal ve elektriksel yalıtkan epoksi yapıştırıcıdır. Yarı iletken, elektronik, optik ve medikal uygulamalarda yapıştırma, sıvama, kaplama ve dolgu uygulamaları amaçlı kullanılır.

       Epotek 730-110′ un Özellikleri:

 • Ağırlık esaslı 1:1 karışım oranlı, çift bileşenli bir yapıştırıcıdır.
 • İki bileşenin karışımı sonrası uygulama ömrü 1 saattir.
 • Akışkan yapıdadır.
 • A bileşeni renksiz, B bileşeni hafif sarıya yönelik şeffaf renktedir.
 • Optik özellikleri iyidir, 23°C’ de spektral geçirgenliği 460-1620nm’ de 95%’den büyük olup, 589nm’ de kırılım indeks katsayısı 1,5275 değerindedir.
 • Farklı sıcaklıklarda kürlenebilme özelliği kullanım açısından esneklik sağlar. Tavsiye edilen kürlenme süreci 80°C’ de 2 saattir. Ancak oda sıcaklığı olan 23°C’ de de 24 saatte kürlenir. 100°C’ deki kürlenme süreci 30 dakikadır.
 • -55°C’ den 150°C’ ye kadar kararlı ve esnek yapısını korur. Geçici olarak 250°C’ lere de dayanır.
 • Dielektrik sabiti 1 kHz’ de 3,10 düzeyindedir.
 • Sertlik değeri 89 Shore D düzeyindedir.
 • Raf ömrü oda sıcaklığında 1 yıldır.

 

Epotek 730-110 • Teknik bilgi dokümanı için tıklayınız.

Epotek 730-110 • Güvenlik bilgi formu için tıklayınız.